35. sjednica Zakonodavnog odbora, 24.10.2017.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kipar o saradnji u oblasti borbe protiv terorizma, organizovanog kriminala, neovlašćenog stavljanja u promet opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora, ilegalnih migracija i drugih krivičnih djela;
  2. Predlog zakona o potvrđivanju metarske konvencije;
  3. Predlog zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno - garantnim poslovima;
  4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi; i
  5. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžana o readmisiji (vraćanju i prihvatanju) lica koja su bez dozvole boravka.

Dokumenta: