34. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 21.12.2017.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2018. godinu,

    , koje su podnijeli poslanici: Andrija Popović (sedam) (33/17-7/11)
    Nedžad Drešević i Halil Duković (jedan) (33/17-7/14)

  2. Predlog odluke o prihvatanju Aneksa II ugovora o dugoročnom zakupu zemljišta zaključenog između Vlade Crne Gore i konzorcijuma Northstar d.o.o. Podgorica i Equest Capital Limited Jersey, UK;
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putevima i
  4. Tekuća pitanja.

    Na ovoj sjednici Odbor će razmotriti i ostale amandmane koji budu podnijeti na Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2018. godinu.

Dokumenta: