43. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 09.05.2018.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
  2. Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu Agencije za elektronske medije za 2017. godinu;
  3. Finansijski izvještaji sa Izvještajem o radu Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2017. godinu;
  4. Finansijski izvještaj sa Izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku za 2017. godinu;
  5. Finansijski iskazi i Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja za 2017. godinu i
  6. Tekuća pitanja.

Dokumenta: