49. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 16.07.2018.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu;
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama;
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i
  4. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji sa amandmanima

Datum: 20.07.2018.
Broj akta: 16-3/18-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Mišljenje - Predlog zakona o akademskom integritetu

Datum: 20.07.2018.
Broj akta: 33/18-4/
Vrsta dokumenta: Mišljenje

Zapisnik

Datum: 16.07.2018.
Broj akta: .
Vrsta dokumenta: Zapisnik