61. sjednica Zakonodavnog odbora, 17.07.2018.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti;
  2. Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu;
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama;
  4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine;
  5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine ("Službeni list CG" , broj 31/17);
  6. Predlog zakona o izmjeni Zakona o visokom obrazovanju;
  7. Razmatranje inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba čl. 99 i 100 Zakona o strancima (,,Službeni list CG”, broj 12/18);
  8. Razmatranje inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 37 stav 1 tačka 5, člana 38 stav 1 tačka 2, člana 40 stav 5, člana 47 stav 1 tač. 7 i 11, člana 49 st. 3 i 7, člana 52 stav 2, člana 58 stav 4 tačka 5, člana 59 tačka 4, člana 94 tačka 2 alineja 1, čl. 107 i 116, člana 117 stav 3, člana 145 tačka 11 i člana 203 stav 2 Zakona o vojsci Crne Gore (,,Službeni list CG”, broj 51/17).

Dokumenta: