53. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 26.10.2018.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji, koji su podnijeli poslanici: Predrag Sekulić, Marta Šćepanović, Željko Aprcović, Nikola Rakočević i Jovanka Laličić, sa sedam amandmana (23-1/8-4/2) predlagača;
  2. Predlog zakona o akademskom integritetu (član 137 stav 3 Poslovnika);
  3. Izvještaj o realizaciji Nacionalnog programa zaštite potrošača 2015-2018 za period jul 2017. – jun 2018. godine i
  4. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Mišljenje - Predlog zakona o akademskom integritetu

Datum: 02.11.2018.
Broj akta: 26-1/18-6/
Vrsta dokumenta: Mišljenje

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji sa amandmanima

Datum: 29.10.2018.
Broj akta: 23-1/18-4/1
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik

Datum: 26.10.2018.
Broj akta: .
Vrsta dokumenta: Zapisnik