73. sjednica Zakonodavnog odbora, 25.01.2019.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o dopunama Zakona o javnim izvršiteljima;
 2. Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o posredovanju;
 3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu;
 4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli;
 5. Predlog zakona o mladima;
 6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama;
 7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu;
 8. Razmatranje Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 48 stav 2 Zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno – garantnim poslovima (,,Službeni list CG“, broj 73/17);
 9. Razmatranje Predloga o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 42 stav 1 tačka 2 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (,,Službeni list RCG“, br. 54/03, 39/04, 61/04, 79/04, 81/04, 29/05, 14/07 i 47/07 i ,,Službeni lisr CG“, br. 12/07, 13/07, 79/08, 14/10, 78/10, 34/11, 39/11, 40/11, 66/12, 36/13, 38/13, 61/13, 6/14, 60/14, 10/15, 44/15, 42/16 i 55/16) u dijelu koji glasi: ,,starosne ili invalidske“;
 10. Razmatranje Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 54 stav 2 Zakona o poreskoj administraciji (,,Službeni list RCG“, br. 65/01, 80/04, 29/05 i ,,Službeni list CG“, br. 73/10, 20/11, 28/12, 8/15 i 47/17).

  .


  Nastavak 73. sjednice Zakonodavnog odbora

  Plava sala, 29. januar 2019.godine, u 10:00 sati.

Dokumenta: