Nazad

78. sjednica Zakonodavnog odbora, 27.02.2019.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o administrativnim taksama;
  2. Predlog zakona o lokalnim komunalnim taksama;
  3. Predlog zakona o industrijskim emisijama;
  4. Predlog zakona o porezu na nepokretnosti.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o industrijskim emisijama

Datum: 05.03.2019.
Broj akta: 27-6/18-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o administrativnim taksama

Datum: 05.03.2019.
Broj akta: 16-5/19-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o lokalnim komunalnim taksama

Datum: 05.03.2019.
Broj akta: 16-5/19-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o porezu na nepokretnosti

Datum: 28.02.2019.
Broj akta: 619 XXVI
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik

Datum: 27.02.2019.
Broj akta: .
Vrsta dokumenta: Zapisnik