82. sjednica Zakonodavnog odbora, 01.04.2019.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o životnom partnerstvu lica istog pola;
  2. Predlog zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije;
  4. Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Sektor 5“;
  5. Predlog odluke o razmatranju položaja lica sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga odluke o razmatranju polozaja lica sa invaliditetom u Crnoj Gori

Datum: 01.04.2019.
Broj akta: 00-72/18-10/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije

Datum: 01.04.2019.
Broj akta: 15-3/19-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik

Datum: 01.04.2019.
Broj akta: .
Vrsta dokumenta: Zapisnik