Nazad

Sedma śednica Administrativnog odbora, 20.03.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa pete i šeste śednice Odbora
  2. Utvrđivanje Pravila za postupak saslušanja kandidata za imenovanje jednog člana Senata Državne   revizorske institucije
  3. Dogovor o utvrđivanju plana rada  Administrativnog odbora za 2013. godinu
  4. Tekuća pitanja

Dokumenta:

Zapisnik sa sedme śednice

Datum: 20.03.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Plan rada Administrativnog odbora za 2013. godinu

Datum: 20.03.2013.
Broj akta: 00-63-14/13-26
Vrsta dokumenta: Ostalo