Nazad

Deseta śednica Administrativnog odbora, 25.06.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa osme i devete śednice Odbora
 2. Nastavak postupka imenovanja jednog člana Senata Državne revizorske institucije
 3. Utvrđivanje Predloga odluke o izboru jednog člana Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje
 4. Utvrđivanje Predloga odluke o izboru jednog člana Odbora za rodnu ravnopravnost
 5. Utvrđivanje Predloga odluke o razrješenju i izboru jednog člana Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje
 6. Razmatranje zahtjeva Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, broj Kt. br. 147/11 od 14. marta 2013. godine, radi davanja odobrenja za vođenje krivičnog postupka
 7. Razmatranje zahtjeva Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, broj Kt. br. 724/10 od 10. maja 2013. godine, radi davanja odobrenja za vođenje krivičnog postupka
 8. Razmatranje Predloga za izbor jednog člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, broj 01-664/13 od 26. marta 2013. godine
 9. Razmatranje Predloga Komisije za sprječavanje sukoba interesa, broj 00-63-14/13-31 od 30. aprila 2013. godine
 10. Razmatranje predloga Nevladine fondacije ”Građanska alijansa”, Akt broj 00-63-14/13-33 od 10. maja 2013. godine
 11. Razmatranje Predloga pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Komisije za sprječavanje sukoba interesa, broj 130/4 od 12. aprila 2013. godine, radi davanja prethodnog mišljenja
 12. Razmatranje Predloga potpredśednika Skupštine prof. dr Branka Radulovića, broj 00-63-14/13-41 od 31. maja 2013. godine
 13. Tekuća pitanja

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 25.06.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj sa Predlogom - Janko Vučinić

Datum: 25.06.2013.
Broj akta: 00-75/13-2/1
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj sa Predlogom - Veljko Vasiljević

Datum: 25.06.2013.
Broj akta: 00-75/13-1/1
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Predlog odluke o izboru jednog člana Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore

Datum: 25.06.2013.
Broj akta: 00-63-14/13-
Vrsta dokumenta: Predlog odluke

Predlog odluke o izboru jednog člana Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore

Datum: 25.06.2013.
Broj akta: 00-63-14/13-
Vrsta dokumenta: Predlog odluke

Predlog odluke o izboru jednog člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Datum: 25.06.2013.
Broj akta: 00-63-14/13-
Vrsta dokumenta: Predlog odluke

Odluka o davanju saglasnostu za dopunski rad Radosavu Nišaviču

Datum: 25.06.2013.
Broj akta: 00-63-14/13-
Vrsta dokumenta: Odluka

Kolegijum predśednika Skupštine Crne Gore

Datum: 25.06.2013.
Broj akta: 00-63-14/13-
Vrsta dokumenta: Ostalo