90. sjednica Zakonodavnog odbora, 11.07.2019.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga;
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani;
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima;
  4. Predlog odluke o obrazovanju Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“, Opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža“ Budva.

Dokumenta: