Nazad

91. sjednica Zakonodavnog odbora, 19.07.2019.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima – dijasporom;
  2. Predlog zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda;
  3. Predlog zakona o izmjenama Zakona o Budžetu Crne Gore za 2019. godinu;
  4. Predlog odluke o izmjenama Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu;
  5. Predlog Etičkog kodeksa poslanika.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga odluke o izmjenama Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu

Datum: 22.07.2019.
Broj akta: 00-72/19-40/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga odluke o izmjenama Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu

Datum: 22.07.2019.
Broj akta: 00-72/19-40/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga etičkog kodeksa poslanika

Datum: 22.07.2019.
Broj akta: OO-71/19-7/

Zapisnik sa sjednice

Datum: 19.07.2019.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda

Datum: 22.06.2019.
Broj akta: 28-2/19-5/
Vrsta dokumenta: Izvještaj