101. sjednica Zakonodavnog odbora, 04.10.2019.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o legalizaciji javnih isprava u međunarodnom prometu;
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica;
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju;
  4. Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije ,,Arsenal“ – Tivat.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o legalizaciji javnih isprava u međunarodnom prometu

Datum: 16.10.2019.
Broj akta: 24-3/19-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Datum: 16.10.2019.
Broj akta: 28-2/19-7/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Datum: 11.10.2019.
Broj akta: 16-2/19-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik

Datum: 11.10.2019.
Broj akta: .
Vrsta dokumenta: Zapisnik