93. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 18.11.2019.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2018. godinu sa Izvještajem o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2018. godinu i Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije za period oktobar 2018 – oktobar 2019. godine;
  2. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o Završnom računu Budžeta za 2018. godinu

Datum: 20.11.2019.
Broj akta: 33/19-5/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik

Datum: 18.11.2019.
Broj akta: .
Vrsta dokumenta: Zapisnik