Nazad

21. śednica Administrativnog odbora, 12.12.2013.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Razmatranje Predloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, radi davanja saglasnosti
  2. Razmatranje Predloga izmjena i dopuna Statuta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, radi davanja saglasnosti
  3. Nastavak postupka imenovanja jednog člana Senata Državne revizorske institucije, po ponovnom Javnom pozivu, broj 00-63-14/13-87 od 20. novembra 2013. godine

Dokumenta:

Zapisnik sa 21. śednice

Datum: 12.12.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik