95. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 25.11.2019.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (skraćeni postupak);
  2. Predlog finansijskog plana sa planom rada Agencije za elektronske medije za 2020. godinu;
  3. Predlog finansijskog plana sa planom rada Regulatorne agencije za energetiku za 2020. godinu;
  4. Predlog finansijskog plana sa planom rada Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020. godinu;
  5. Predlog finansijskog plana sa planom rada Agencije za nadzor osiguranja za 2020. godinu;
  6. Predlog finansijskog plana sa planom rada Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2020. godinu;
  7. Predlog finansijskog plana sa planom rada Komisije za tržište kapitala za 2020. godinu;
  8. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Zapisnik

Datum: 25.11.2019.
Broj akta: .
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvjestaj o razmatranju finansijskog plana sa planom rada AEM za 2020. godinu

Datum: 25.11.2019.
Broj akta: 00-72/19-50/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvjestaj o razmatranju finansijskog plana sa planom rada EKIP za 2020. godinu

Datum: 25.11.2019.
Broj akta: 00-72/19-49/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvjestaj o razmatranju finansijskog plana sa planom rada ANO za 2020. godinu

Datum: 25.11.2019.
Broj akta: 00-72/19-51/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvjestaj o razmatranju finansijskog plana sa planom rada CALIMS za 2020. godinu

Datum: 25.11.2019.
Broj akta: 72/19-53/
Vrsta dokumenta: Izvještaj