Nazad

25. śednica Administrativnog odbora, 26.12.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 21, 22, 23. i 24.  śednice Odbora
  2. Evaluacija implementacije Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji Službe Skupštine Crne Gore, broj 00-32-5/13-197/1 od 31. jula 2013. godine
  3. Razmatranje Predloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji Službe Skupštine Crne Gore radi davanja saglasnosti
  4. Dogovor o pokretanju postupka o imenovanju Savjeta Radio i Telelevizije Crne Gore
  5. Razmatranje Predloga za razrješenje Snežane Burzan sa dužnosti savjetnice predśednika Skupštine Crne Gore, broj 00-63-14/13-119 od 25. decembra 2013. godine, na lični zahtjev
  6. Razmatranje Predloga za imenovanje Marina Radojevića na dužnost savjetnika predśednika Skupštine Crne Gore, broj 00-63-14/13-120 od 25. decembra 2013. godine
  7. Tekuća pitanja

Dokumenta:

Zapisnik sa 25. śednice

Datum: 26.12.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik