112. sjednica Zakonodavnog odbora, 06.12.2019.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Amandman na Predlog zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2018. godinu, koji je podnijela Vlada Crne Gore;
 2. Amandmani (4) na Predlog zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju, i to:

  - 3 amandmana koje su podnijeli poslanici/ce: Branka Tanasijević, Andrija Popović, Boris Mugoša i Marta Šćepanović i
  - 1 amandman koji je podnijela poslanica dr Draginja Vuksanović Stanković;

 3. Amandmani (2) na Predlog zakona o javno-privatnom partnerstvu, koje su podnijeli poslanici dr Draginja Vuksanović Stanković i mr Raško Konjević.
 4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima;
 5. Predlog zakona o dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu;
 6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka;
 7. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o osnovama obavještajno bezbjednosnog sektora Crne Gore;
 8. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o statusu između Crne Gore i Evropske unije o aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori;
 9. Predlog zakona o pravima putnika u pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi;
 10. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju.

Dokumenta: