113. sjednica Zakonodavnog odbora, 12.12.2019.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2020. godinu;
  2. Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2020. godinu;
  3. Predlog zakona o dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju;
  4. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i dopunjava Dodatni protokol uz Konvenciju o transferu osuđenih lica;
  5. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske kojim se dopunjava Evropska konvencija o ekstradiciji od 13. decembra 1957. godine i koji ima za cilj olakšavanje njene primjene;
  6. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Knjaževine Monako o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak;
  7. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz Nagoje o pristupu genetičkim resursima i pravednoj i jednakoj raspodjeli koristi koje proističu iz njihovog korišćenja uz Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti.

Dokumenta: