134. sjednica Zakonodavnog odbora, 27.07.2020.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju;
 2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata;
 3. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o finansiranju upravljanja vodama;
 4. Amandmani (38) na Predlog zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore i to:

  - 30 amandmana koje su podnijeli poslanici/ca: Ranko Krivokapić, mr Raško Konjević, dr Draginja Vuksanović Stanković i Džavid Šabović, i
  - 8 amandmana koje je podnio poslanik Neđeljko Rudović;

 5. Amandmani (40) na Predlog zakona o medijima i to:

  - 13 amandmana koje je podnio poslanik Neđeljko Rudović,
  - 22 amandmana koje su podnijeli poslanica/k Danijela Pavićević i Srđan Milić, i
  - 5 amandmana koje je podnio poslanik mr Raško Konjević;

 6. Amandmani (17) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i to:

  - 12 amandmana koje su podnijeli poslanik/ca Zvonko Vuković i Maja Bakrač,
  - 3 amandmana koje je podnijela poslanica Marta Šćepanović, i
  - 2 amandmana koje su podnijeli poslanik/ca Boris Mugoša i Marta šćepanović;

 7. Amandmani (2) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hitnoj medicinskoj pomoći, koje su podnijeli poslanik/ca Boris Mugoša i Marta Šćepanović.

Dokumenta: