Nazad

Osma śednica Zakonodavnog odbora, 25.02.2013.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o organizovanju graničnog željezničkog saobraćaja
 2. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovačke o saradnji i međusobnoj pomoći u slučaju prirodnih i drugih katastrofa
 3. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o rješavanju investicionih sporova između država i državljana drugih država
 4. Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o zaštiti novih biljnih sorti
 5. Predlog zakona o zaštiti državnih interesa u elektroenergetskom sektoru Crne Gore
 6. Predlog zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru
 7. Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o taksama na pristup određenim uslugama od opšteg interesa i za upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja
 8. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji
 9. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju
 10. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o isplati deviznih sredstava građana položenih kod Dafiment banke AD Beograd i Banke privatne privrede DD Podgorica položenih preko preduzeća Jugoskandik DD Beograd
 11. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli držvne pomoći
 12. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka
 13. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom
 14. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fondu rada
 15. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima
 16. Predlog zakona o izmjenama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti
 17. Predlog zakona o izmjenama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 25.02.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti

Datum: 25.02.2013.
Broj akta: 04-1/13-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama Zakona o Fondu rada

Datum: 25.02.2013.
Broj akta: 19-4/13-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kontrloli državne pomoći

Datum: 25.02.2013.
Broj akta: 08-2/13-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru

Datum: 25.02.2013.
Broj akta: 32-3/13-1
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka

Datum: 25.02.2013.
Broj akta: 23-3/13-3
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Datum: 25.02.2013.
Broj akta: 23-3/13-4/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o dopuni Zakona o državnoj revizorskoj instituciji

Datum: 25.02.2013.
Broj akta: 32-1/13-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj