Nazad

Šesta śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, 14.06.2013.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa pete sjednice Odbora
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju zloupotrebe droga

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 14.06.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Mišljenje o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju zloupotrebe droga

Datum: 14.06.2013.
Broj akta: 24-7/13-1/
Vrsta dokumenta: Ostalo