Nazad

Sedma śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, 20.06.2013.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa pete i šeste sjednice Odbora
  2. azmatranje amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 20.06.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o soprtu

Datum: 20.06.2013.
Broj akta: 26-1/13-1/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj