Nazad

Treća śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, 08.04.2013.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa druge śednice Odbora
  2. Amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu
  3. Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode
  4. Tekuća pitanja

Dokumenta:

Zapisnik sa treće śednice

Datum: 08.04.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Plan rada za 2013. godinu

Datum: 08.04.2013.
Broj akta: 00-63-10/13-5
Vrsta dokumenta: Ostalo

Izvještaj o radu za 2012.godinu

Datum: 08.04.2013.
Broj akta: 00-63-10/13-6
Vrsta dokumenta: Izvještaj