Nazad

Treća śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 28.12.2012.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Razmatranje amandmana (dva) na Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima

    koje su podnijeli  poslanici: Neven Gošović, Snežana Jonica i Velizar Kaluđerović.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 28.12.2012.
Vrsta dokumenta: Zapisnik