Nazad

Osma śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 29.03.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Usvajanje:

  - Zapisnika sa pete i nastavka pete śednice, održanih 6. i 15. marta 2013. godine i
   - Zapisnika sa šeste śednice Odbora, održane 6. marta 2013. Godine

 2. Razmatranje ( u skladu sa članom 68 Poslovnika Skupštine Crne Gore):

  a) Nacionalnog izvještaja o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori u okviru Drugog ciklusa opšteg periodičnog pregleda Ujedinjenih nacija (period 2008-2012), predstavljenog na śednici Savjeta za ljudska prava u Ženevi, 28.januara 2013. godine;
  b) Izvještaja o stanju ljudskih prava Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za potrebe opšteg periodičnog pregleda Ujedinjenih nacija;
  c) Izvještaja o zaštiti prava djeteta koji su sačinile deset nevladinih organizacija za potrebe izrade Nacionalnog izvještaja o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori u okviru Drugog ciklusa opšteg periodičnog pregleda Ujedinjenih nacija (period 2008-2012)

 3. Tekuća pitanja

  Realizujući plan aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2013. godinu, sačinjen  na osnovu:
  1.         Izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2012. godinu;
  2.         Programa rada Vlade Crne Gore za 2013. godinu, usvojenog 31. januara 2013. godine, kao i
  3.         jednog broja nerealizovanih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2012. godinu,
   
  Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore svoje aktivnosti u ovoj godini je fokusirao, u okviru Poslovnikom Skupštine utvrđenih, na zadatke koji su u Izvještaju o napretku Crne Gore za 2012. godinu, posebno akcentirani na dio koji se odnosi na oblast ljudskih prava, a u vezi sa „osnaživanjem aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode“.
  Odbor za ljudska prava i slobode je svoje aktivnosti, između ostalog, usmjerio i na  praćenje UPR (Opšteg periodičnog pregleda), procesa koji sprovode Vlada Crne Gore, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore i NVO sektor, i s tim u vezi, utvrdio razmatranje navedenih izvještaja, kako bi se članovi Odbora upoznali sa ocjenom stanja ljudskih prava u Crnoj Gori i napretkom ostvarenim u periodu između dva ciklusa Opšteg periodičnog pregleda Ujedinjenih nacija (2008–2012), sa posebnim fokusom na implementaciju preporuka prvog preglednog procesa.
   
  Śednica će se održati u proširenom sastavu i, shodno članu 67 Poslovnika Skupštine, da učestvuju u radu śednice, pozvani su:
    -Šef i članovi Delegacije Skupstine CG u PSSE, dr Zoran Vukčević, Predrag Sekulić,  Damir Šehović i Borislav Banović,
  - Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, ministar dr Suad Numanović,
  - Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković,
  - Ministarstvo pravde, ministar Duško Marković,
  - Ministarstvo unutrašnjih poslova, ministar mr Raško Konjević,
  - Ministarstvo rada i socijalnog staranja, mr Predrag Bošković,
  - Centar za prava djeteta, direktorica Rajka Cica Perović,
    predstavnici relevantnih međunarodnih organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori:
  - Delegacije Evropske unije u CG, Šef Delegacije, ambasador Mitja Drobnič,
  - OEBS- šef Misije, ambasador Lubomir Kopaj,
  - UNDP- rezidentni predstavnik, g-din Rastislav Vrbenski,
  - UNICEF- šef Predstavništva, g-din Benjamin Perks i
  - UNHCR- otpravnica poslova, g-đa Indumathi Mohandas.
           
   -NVO-a  koja se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora za ljudska prava i slobode:
  - “Građanska alijansa”, predśednik Boris Raonić.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 29.03.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik