Nazad

Devetnaesta śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 11.11.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa:

  -šesnaeste śednice Odbora, održane 9. oktobra 2013. godine,
                           -sedamnaeste śednice Odbora, održane 22. oktobra 2013. godine i
                           -zajedničke śednice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, Odbora za rodnu ravnopravnost i Odbora za ljdska prava i slobode, održane 14. oktobra 2013. godine

 2. Prava djeteta: Unapredjenje položaja djeteta u cilju zaštite od svih vidova eksploatacije

  Sa osvrtom na:
  Izvještaj o rezultatima sprovedenih istraživanja o zaštiti djece od eksploatacije koji je institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne  Gore dostavila Odboru za ljudska prava i slobode (do nivoa Odbora)

 3. Informacija sa javne rasprave na temu “IPA 2014-2020 i inkluzija Roma i Egipćana u Crnoj Gori”, održane 27. septembra 2013. godine u Podgorici
 4. Izvještaj o učešću Delegacije Odbora za ljudska prava i slobode na Prvom regionalnom sastanku parlamentarnih tijela nadležnih za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, održanom u Beogradu, u Narodnoj Skupštini Republike Srbije, 29. i 30. oktobra 2013. godine
 5. Tekuća pitanja

  U susret Međunarodnom danu prava djeteta -20. novembar-razmatranjem Izvještaja o rezultatima sprovedenih istraživanja o zaštiti djece od eksploatacije, Odbor za ljudska prava i slobode će zaokružiti brojne aktivnosti na temu zaštite prava djeteta kojim se bavio od 2011-2013. g. u okviru Regionalnog projekta “Prevencija eksploatacije djece u Jugoistočnoj Evropi”, koji je Save the Children realizovao u saradnji sa članicama CRONSEE mreže, ombudsmanima regiona, a u kojem je Odbor participirao razmatranjem: 
  -Izvještaja o dječijem prosjačenju u Crnoj Gori,
  -Izvještaja o seksualnom iskorišćavanju djece u Crnoj Gori i
  -Izvještaja o zloupotrebi djece putem interneta
  i donio Zakljucke koje je, zajedno sa Preporukama, dostavio resornim ministarstvima na dalje postupanje.
  S tim u vezi, radi saznanja o do sada preduzetim radnjama, u  skladu sa članom 67 i 68 Poslovnika Skupštine Crne Gore, da učestvuju u radu sjednice, pozvani su:
  - Ministar pravde, Duško Marković,
  - Ministar unutrašnjih poslova, mr Raško Konjević,
  - Ministar rada i socijalnog staranja, mr Predrag Bošković, 
  - Ministar zdravlja, dr Miodrag Radunović, 
  - Ministar prosvjete, Slavoljub Stijepović,
  - Ministar turizma i održivog razvoja, Branimir Gvozdenović,
  -Ministar za informaciono društvo i telekomunikacije, dr Vujica Lazović i
  -Kancelarija za borbu protiv trgovin ljudima, Zoran Ulama.

    Takodje, u skladu sa članom 67 Poslovnika, pozvani su:
  -Šef i članovi  Delegacije Skupstine CG u PSSE, dr Zoran Vukčević, dr Predrag Sekulić, dr Draginja Vuksanović, mr Damir Šehović, Mladen Bojanić i Snežana Jonica,
  - Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković,
  - Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za prava djeteta, Nevenka Stanković, 
      
  - predstavnici međunarodnih organizacija sa sjedištem u  Crnoj Gori: 
  - Delegacije Evropske unije u CG, šef Delegacije, ambasador Mitja Drobnič, 
  - OEBS- v. d. šefa Misije, Waldemar Figaj,
  - UNICEF- Šef Predstavništva, g-din Benjamin Perks i
  - UNHCR- Otpravnica poslova, g-đa Indumathi Mohandas, 

  - NVO-a  koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora za ljudska prava i slobode:

  - “Građanska alijansa”, predsjednik Boris Raonić,
  - Centar za prava djeteta, direktorica Rajka Perović.

Dokumenta: