Nazad

Treća śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, 07.02.2013.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije o policijskoj saradnji
 2. Predlog  zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Moldavije o readmisiji ( vraćanje i prihvaćanje ) lica koja su bez dozvole boravka
 3. Predlog zakona o potvrđivavanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Češke Republike o saradnji u oblasti borbe protiv kriminala
 4. Predlog zakona o potvrđivanju Anexa VI Marpol konvencije 73/76
 5. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministra Republike Albanije o organizovanju graničnog željezničkog saobraćaja
 6. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama
 7. Predlog zakona o potvrđivanju međunarodne konvencije o zaštiti novih biljnih sorti
 8. Predlog zakona o potvrđivanju Osnivačkog sporazuma međunarodne akademije za borbu protiv korupcije
 9. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o izručenju između Crne Gore i Bosne i Hercegovine
 10. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o pravnom statusu regionalnog centra za životnu sredinu za centralnu i istočnu Evropu
 11. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o rješavanju investicionih sporova između država i državljana drugih država
 12. Dogovor o Grupama prijateljstva Skupštine Crne Gore
 13. Usvajanje zapisnika sa 1. ( prve ) i 2.( druge ) ṥednice Odbora
 14. Usvajanje Zapisnika sa sastanka članova Odbora za međunarodne odnose i iseljenike sa predṥednicom austrijskog Narodnog Vijeća gdjom Barbarom Pramer
 15. Usvajanje Zapisnika sa sastanka predṥednika Odbora za međunarodne odnose i iseljenike doc.dr Miodraga Vukovića sa ambasadorom Arapske Republike Egipat ambasadorom Mohamedom Adbelom Hakamom

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 15.02.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o Predlogu zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o zaštiti novih biljnih sorti

Datum: 15.02.2013.
Broj akta: 23-3/2/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o Predlogu zakona o potvrđivanju  Aneksa VI MARPOL 73/78 Konvencije

Datum: 15.02.2013.
Broj akta: 14-4/12-2/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj