Nazad

Sedma śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 12.03.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa šeste śednice
  2. Realizacija zaključaka Skupštine Crne gore povodom razmatranja Predloga finansijskih planova sa planovima rada nezavisnih regulatornih tijela za 2013. godinu
  3. Primjena zakona o istraživanju i proizvodnji ugljovodonika sa osvrtom na fiskalnu politiku za djelatnost proizvodnje ugljovodonika
  4. Izvještaj o korišćenju finansijskih sredstava Skupštine i Službe Skupštine za period januar – decembar 2012. godine
  5. Tekuća pitanja

Dokumenta:

Zapisnik sa sedme śednice

Datum: 12.03.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik