Nazad

Osma śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 01.04.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa sedme śednice
 2. Predlog zakona o izmjeni Zakona o isplati deviznih sredstava građana položenih kod Dafiment banke AD Beograd i Banke privatne privrede DD Podgorica položenih preko preduzeća Jugoskandik DD Beograd
 3. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost
 4. Predlog izmjena Finansijskog plana Regulatorne Agencije za energetiku za 2013. godinu
 5. Predlog izmjena i dopuna Finansijskog plana Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2013. godinu
 6. Predlog izmjena i dopuna Finansijskog plana Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2013. godinu
 7. Predlog izmjena Finansijskog plana Agencije za elektronske medije za 2013. godinu
 8. Predlog izmjena Finansijskog plana Komisije za hartije od vrijednosti za 2013. godinu
 9. Predlog izmjena Finansijskog plana Agencije za nadzor osiguranja za 2013. godinu
 10. Plan rada Odbora za ekonomiju, finansije i budžet za 2013. godinu
 11. Tekuća pitanja

Dokumenta: