Nazad

25. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 24.09.2013.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u 2012. godini
  2. Izvještaj o radu Investiciono razvojnog fonda Crne Gore A.D. za 2012. godinu, sa Izvještajem nezavisnog revizora o reviziji finansijskih iskaza za 2012. godinu
  3. Usvajanje zapisnika sa 22. i 23. śednice

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 24.09.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u 2012

Datum: 24.09.2013.
Broj akta: 00-72/13-25/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvjestaj o radu IRF za 2012. godinu

Datum: 24.09.2013.
Broj akta: 00-72/13-27/
Vrsta dokumenta: Izvještaj