Nazad

27. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 30.09.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o energetici
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stranim investicijama
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini
  4. Pokretanje postupka za izbor tri člana Savjeta agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
  5. Tekuća pitanja

Dokumenta:

Zapisnik sa 27. śednice

Datum: 30.09.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj - Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini

Datum: 30.09.2013.
Broj akta: 10-2/13-1
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj - Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stranim investicijama

Datum: 30.09.2013.
Broj akta: 30-1/13-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj- Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici

Datum: 30.09.2013.
Broj akta: 15-1/13-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Javni konkurs

Datum: 30.09.2013.
Broj akta: 00-63-7/13-71
Vrsta dokumenta: Ostalo