Nazad

Zajednička śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, 11.11.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Kontrolno saslušanje mr Raška Konjevića, ministra unutrašnjih poslova i dr Radoja Žugića, ministra finansija na temu: „Analiza funkcionisanja lokalnih samouprava“

Dokumenta: