Nazad

34. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 19.11.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu
 2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću sa Predlogom zaključaka
 3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica sa Predlogom zaključaka
 4. Razmatranje amandmana (tri) na Predlog zakona o zaštiti interesa u rudarsko-metalurškom sektoru
 5. Razmatranje amandmana (jedan) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini
 6. Utvrđivanje predloga zaključaka povodom razmatranja Izvještaja o radu Investiciono-razvojnog fonda A.D. za 2012. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora o reviziji finansijskih iskaza Fonda za 2012. godin
 7. Utvrđivanje predloga zaključaka povodom razmatranja Izvještaja o radu Savjeta za finansijsku stabilnost u 2012. godini
 8. Utvrđivanje predloga zaključaka povodom razmatranja Izvještaja o radu Fonda za zaštitu depozita za 2012. godinu
 9. Utvrđivanje ocjena i stavova povodom održanog konsultativnog saslušanja na temu: „Primjena zakona o nevladinim organizacijama u dijelu finansiranja“
 10. Utvrđivanje ocjena i stavova povodom održane prve zajedničke śednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa Odborom za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne Skupštine Republike Srbije, na temu: „Saradnja odbora sa nezavisnim regulatornim tijelima u cilju efikasnije kontrole trošenja javnih sredstava“
 11. Tekuća pitanja

Dokumenta:

Zapisnik sa 34. śednice

Datum: 19.11.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu

Datum: 19.11.2013.
Broj akta: 07-2/13-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zaključci povodom razmatranja Godišnjeg izvještaja o radu Fonda za zaštitu depozita za 2012. godinu

Datum: 19.11.2013.
Broj akta: 00-72/13-30/
Vrsta dokumenta: Zaključak

Zaključci povodom razmatranja Izvještaja o radu Investiciono – razvojnog fonda za 2012. godinu

Datum: 19.11.2013.
Broj akta: 00-72/13-27/
Vrsta dokumenta: Zaključak

Zaključci povodom razmatranja Izvještaja o radu Savjeta za finansijsku stabilnost za 2012. godinu

Datum: 19.11.2013.
Broj akta: 00-72/13-23/
Vrsta dokumenta: Zaključak