Nazad

42.śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budzet, 27.12.2013.

Mjesto: Bijeli salon

Dnevni red:

  1. Predlog zaključka povodom razmatranja Informacije o problematici poslovanja KAP-a i RNB-a i realizacije zaključaka Skupštine Crne Gore br.00-72/12-2/36 EPA 154 XXV od 30. aprila 2013. godine
  2. Predlog zaključka povodom razmatranja Aneksa ugovora o dugoročnom zakupu zemljišta zaključenog između Vlade Crne Gore i Konzorcijuma Northstar D.O.O Podgorica i Equest Capital Limited Jersey UK
  3. Inovirani predlozi finansijskih planova za 2014. godinu nezavisnih regulatornih tijela
  4. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o budžetu crne gore za 2014. godinu
  5. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o taksama na pristup određenim uslugama od opšteg interesa i za upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja
  6. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica
  7. Tekuća pitanja

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 27.12.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik