Nazad

26. śednica Zakonodavnog odbora, 09.07.2013.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Amandmani  na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata
  2. Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima
  3. Amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju amandmana (15) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona

Datum: 09.07.2013.
Broj akta: 23-2/13-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 09.07.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik