Nazad

52. śednica Zakonodavnog odbora, 28.01.2014.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog  zakona o potvrđivanju Konvencije  Ujedinjenih nacija o upotrebi  elektronskih komunikacija  u međunarodnim ugovorima
  2. Predlog  zakona o potvrđivanju amandmana na Sporazum o zaštiti  kitova i delfina (cetacea) u Crnom moru, Sredozemnom moru i pripadajućoj zoni Atlantskog okeana
  3. Predlog  zakona o kombinovanom prevozu tereta
  4. Predlog  zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda
  5. Predlog  zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja
  6. Predlog  zakona o dopuni Zakona o inspekcijskom nadzoru

Dokumenta: