Nazad

24. śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 27.12.2013.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika

  20. sjednice Odbora, održane 13. decembra 2013. godine;
  - 21. sjednice Odbora, održane 17. decembra 2013. godine;
  - 22. sjednice Odbora, održane 17. decembra 2013. godine i
  - 23. sjednice Odbora, održane 12. decembra 2013. godine

 2. Izvještaj o razmatranju Informacije o realizaciji Nacionalnog plana akcije za djecu za period  2013-2017. godina sa Predlogom zaključka
 3. Izvještaj o razmatranju  Informacije o realizaciji Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori za period 2013-2017. godina sa Predlogom zaključka
 4. Izvještaj o razmatranju Informacije o dosadašnjim aktivnostima u vezi sa akcionim planom prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti za 2014. godinu sa Predlogom zaključka
 5. Informacija o učešću predśednika Odbora za ljudska prava i slobode,dr Halila Dukovića i zamjenice predśednika Odbora za ljudska prava i slobode, dr Ljiljane Đurašković na svečanoj śednici povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, održanoj 10. decembra 2013. godine
 6. Informacija o učešću predśednika Odbora za ljudska prava i slobode,dr Halila Dukovića i zamjenice predśednika Odbora za ljudska prava i slobode, dr Ljiljane Đurašković na svečanoj śednici povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava,

  Održana 10. decembra 2013. godine

 7. Sumiranje rezultata rada Odbora za ljudska prava i slobode u 2013. godini i dogovor oko realizacije preostalih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2013. godinu
 8. Tekuća pitanja

Dokumenta: