Nazad

Dvadeseta śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, 14.02.2014.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Amandmana na Stokholmsku konvenciju o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama
  2. Predlog zakona o potvrđivanju amandama na Sporazum o zaštiti kitova i delfina (Cetacea) u Crnom moru, Sredozemnom moru i pripadajućoj zoni Atlanskog okeana
  3. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Ujedinjenih Nacija o upotrebi elektronskih komunikacija u međunarodim ugovorima
  4. Predlog zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uslovnom pristupu i usluga koje pružaju uslovni pristup
  5. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju
  6. Tekuća pitanja

Dokumenta: