Nazad

57. śednica Zakonodavnog odbora, 10.03.2014.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti mora od zagađivanja sa plovnih objekata;
 2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju;
 3. Predlog zakona o izmjeni zakona o međunarodnom privatnom pravu

  koji je podnijela poslanica Zorica Kovačević;

 4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika,

  koji su podnijeli poslanici: Azra Jasavić, Milutin Đukanović i Velizar Kaluđerović;

 5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku

  koji su podnijeli poslanici: Azra Jasavić, Milutin Đukanović i Velizar Kaluđerović;

 6. Predlog zakona o dopuni Zakona o izvršenju i obezbjeđenju,

  koji je podnio poslanik mr Damir Šehović.

Dokumenta: