Nazad

61. śednica Zakonodavnog odbora, 07.04.2014.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu,

  koji su podnijeli poslanici: Halil Duković, Nikola Gegaj, Tarzan Milošević, Miodrag Vuković, Žana Filipović, Zoran Jelić i Almer Kalač;

 2. Predlog zakona o izmjenama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore,

  koji su podnijeli poslanici: Halil Duković, Nikola Gegaj, Tarzan Milošević, Miodrag Vuković, Žana Filipović, Zoran Jelić i Almer Kalač;

 3. Predlog zakona o izmjeni Zakona o finansiranju lokalne samouprave,

  koji su podnijeli poslanici: Halil Duković, Nikola Gegaj, Tarzan Milošević, Miodrag Vuković, Žana Filipović, Zoran Jelić i Almer Kalač;

 4. Predlog zakona o izmjeni Zakona o lokalnoj samoupravi,

  koji su podnijeli poslanici: Halil Duković, Nikola Gegaj, Tarzan Milošević, Miodrag Vuković, Žana Filipović, Zoran Jelić i Almer Kalač;

 5. Amandmani (23) na Predlog zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti:

  - 21 amandman, koje su podnijeli poslanici: Srđan Milić i Aleksandar Damjanović;
  - 2 amandmana, koje je podnio poslanik Aleksandar Damjanović.

 6. Amandmani (2) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj taksi

  koje je podnijela poslanica Ljerka Dragičević;

 7. Amandmani (2) na Predlog zakona o izmjenama Zakona o igrama na sreću,

  koje su podnijeli poslanici: Zoran Jelić, Filip Vuković, Veljko Zarubica, Marta Šćepanović i Zorica Kovačević.

Dokumenta: