Nazad

36. śednica Zakonodavnog odbora, 28.10.2013.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Predlog  zakona o izmjeni Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore
  2. Predlog  zakona o izmjeni Zakona o Sudskom savjetu
  3. Predlog  zakona o izmjeni i dopuni Zakona o administrativnim taksama
  4. Predlog  zakona o zaštiti državnih interesa u rudarsko-metalurškom sektoru
  5. Predlog  rezolucije o načinu, kvalitetu i dinamici procesa integracija Crne Gore u Evropsku uniju
  6. Amandmani na Predlog zakona o komunalnoj policiji
  7. Amandmani na Predlog zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora
  8. Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 28.10.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o administrativnim taksama

Datum: 28.10.2013.
Broj akta: 16-05/13-2
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o zaštiti državnih interesa u rudarsko - metalurškom sektoru

Datum: 28.10.2013.
Broj akta: 20-1/13-1
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o komunalnoj policiji

Datum: 28.10.2013.
Broj akta: 00-39/13-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjeni Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore

Datum: 28.10.2013.
Broj akta: 23-1/13-6/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o organskoj proizvodnji

Datum: 28.10.2013.
Broj akta: 28-1/12-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj