Nazad

54. śednica Odbora za ekonomiju. finansije i budžet, 22.04.2014.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Utvrđivanje ocjena i stavova povodom informacije o vršenju parlamentarnog nadzora nad Zakonom o finansiranju političkih partija, u skladu sa članom 32a Zakona o finansiranju političkih partija;
  2. Predlog odluke o prihvatanju Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu hotela „Sveti Stefan“ i „Miločer „ u Budvi
  3. Predlog odluke o prihvatanju Aneksa br 1. Ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža „ – Budva

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 22.04.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik