Nazad

42. śednica Zakonodavnog odbora, 05.12.2013.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o potvrđivanju  Sporazuma između Crne Gore i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o skijalištima
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnom savjetu
  4. Predlog odluke o donošenju prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka  „Lovćen“
  5. Predlog odluke o prihvatanju Aneksa  ugovora o dugoročnom zakupu zemljišta,  zaključenog između Vlade Crne Gorei Konzorcijuma Northstar D.O.O. Podgorica i Equest Capital Limited Jersey, UK
  6. Predlog odluke o prihvatanju Aneksa  br. 1 ugovora o zakupu hotela  „Kraljičina Plaža“ Budva  i Predlog odluke o prihvatanju Aneksa br.1 ugovora o zakupu hotela  „Sveti Stefan“  i  „Miločer“  u  Budvi
  7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na premije osiguranja
  8. Predlog zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 05.12.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnom savjetu

Datum: 05.12.2013.
Broj akta: 19-3/13-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o skijalištima

Datum: 05.12.2013.
Broj akta: 03-2/13-1
Vrsta dokumenta: Izvještaj