Nazad

74. śednica Zakonodavnog odbor, 21.07.2014.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o Prijestonici, koji su podnijeli poslanici: Miodrag Vuković, Žana Filipović, Branka Tanasijević i Predrag Sekulić;
 2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima, koji je podnio Klub poslanika Socijalističke narodne partije;
 3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, koji su podnijeli poslanici: Milorad Vuletić, Rešid Adrović, Radovan Obradović, Žana Filipović i Nikola Gegaj;
 4. Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, koji su podnijeli poslanici: Milorad Vuletić, Rešid Adrović, Radovan Obradović, Žana Filipović i Nikola Gegaj;
 5. Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka „Lovćen“;
 6. Amandmani (6) na Predlog zakona o štrajku, koji su podnijeli poslanici: Janko Vučinić, dr Ljiljana Đurašković i Emilo Labudović;
 7. Amandmani (2) na Predlog zakona o prevozu opasnih materija, koje je podnijela poslanica doc.dr Branka Bošnjak;
 8. Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, koji su podnijeli poslanici Veljko Vasiljević i Branka Bošnjak;
 9. Amandman na Predlog zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji su podnijeli poslanici Zoran Jelić i Marta Šćepanović.
 10. Predlog zakona o Prijestonici, koji su podnijeli poslanici: Miodrag Vuković, Žana Filipović, Branka Tanasijević i Predrag Sekulić;
 11. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima, koji je podnio Klub poslanika Socijalističke narodne partije;

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o prevozu opasnih materija

Datum: 25.07.2014.
Broj akta: 01-1/14-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o štrajku

Datum: 25.07.2014.
Broj akta: 19-3/13-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

Datum: 25.07.2014.
Broj akta: 16-02/14-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o prijestonici

Datum: 25.07.2014.
Broj akta: 00-39/14-6/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Datum: 25.07.2014.
Broj akta: 04-3/14-1/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima

Datum: 25.07.2014.
Broj akta: 23-1/14-7
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost

Datum: 25.07.2014.
Broj akta: 16-03/14-3
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 21.07.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik