Nazad

44. śednica Zakonodavnog odbora, 12.12.2013.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2012. godinu sa  Izvještajem o reviziji Završnog računa budžeta crne gore za 2012. godinu
  2. Predlog zakona o dopuni Zakona o strancima
  3. Predlog zakona o Prijestonici
  4. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o igrama na sreću
  5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji
  6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju
  7. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore
  8. Amandmani (9) na Predlog zakona o zaštiti potrošača
  9. Amandmani (5) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o skijalištima
  10. Amandmani na Predlog zakona o zaštiti lica i imovine

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 12.12.2013.
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (6) na Predlog zakona o otpisu kamate na poreske i carinske obaveze

Datum: 12.12.2013.
Broj akta: 16-01/13-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore

Datum: 12.12.2013.
Broj akta: 00-32-1/13-
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

Datum: 12.12.2013.
Broj akta: 11-4/13-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o igrama na sreću

Datum: 12.12.2013.
Broj akta: 33/13-8/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (5) na Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Datum: 12.12.2013.
Broj akta: 16-02/13-9/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (5) na Predlog zakona o zaštiti lica i imovine

Datum: 12.12.2013.
Broj akta: 24-9/12-8/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (9) na Predlog zakona o zaštiti potrošača

Datum: 12.12.2013.
Broj akta: 28-1/13-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj