Nazad

45. śednica Zakonodavnog odbora, 12.12.2013.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o dopuni Zakona o strancima
  2. Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji
  4. Amandmani (5) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o skijalištima
  5. Amandmani (6) na Predlog zakona o zaštiti lica i imovine
  6. Amandmani na Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 16.12.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore

Datum: 16.12.2013.
Broj akta: 00-32-1/13-7/
Vrsta dokumenta: Izvještaj