Nazad

58. śednica Odbora za ekonomiju finansije i budžet, 04.06.2014.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Izvještaj o radu Komisije za koncesije za 2013. godinu sa osvrtom na realizaciju skupštinskih zaključaka od 30. jula 2013. godine;
 2. Izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2013. godinu

  • Godišnji finansijski izvještaj Centralne banke Crne Gore sa mišljenjem nezavisnog spoljnjeg revizora za 2013. godinu (radi upoznavanja);
  • Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema za 2013. godinu (radi upoznavanja);
  • Izvještaj o stabilnosti cijena za 2013. godinu (radi upoznavanja);
  • Izvještaj o radu bankarskog ombudsmana za 2013. godinu

 3. Inicijativa za održavanje konsultativnog saslušanja radi pribavljanja informacija, odnosno, otklanjanja dilema u oblasti sprovođenja politike ostvarivanja budžetskih prihoda od proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda, sa naglaskom na poslovanje „Duvanskog kombinata” Podgorica a.d. u stečaju, koju je podnio poslanik mr Aleksandar Damjanović i
 4. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Izvještaj o radu Komisije za koncesije

Datum: 10.06.2014.
Broj akta: 00-72/14-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Izvještaja o radu Centralne banke za 2013. godinu

Datum: 10.06.2014.
Broj akta: 00-72/14-12/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 04.06.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik