Nazad

59. śednica Odbora za ekonomiju finansije i budžet, 06.06.2014.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda;
  2. Predlog zakona o nadzoru proizvoda na tržištu;
  3. Informacija o vršenju parlamentarnog nadzora nad Zakonom o finansiranju političkih partija, u skladu sa članom 32a Zakona o finansiranju političkih partija i
  4. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 06.06.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda

Datum: 06.06.2014.
Broj akta: 01-1/ 14-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o nadzoru proizvodana tržištu

Datum: 06.06.2014.
Broj akta: 01-1/ 14-4
Vrsta dokumenta: Izvještaj